Линкови

Институције у Босни и Херцеговини

Адресар институција у Босни и Херцеговини –http://www.adresar.ads.gov.ba/

Агенција за државну службу – http://www.ads.gov.ba

Training Management System TMS Агенције за државну службу – www.ilearn.gov.ba

Агенција за промоцију иностраних инвестиција у БиХ – http://www.fipa.gov.ba/

Агенција за статистику Босне и Херцеговине – http://www.bhas.ba/

Центар за борбу против мина (БХМАЦ) – http://www.bhmac.org/

Централна банка Босне и Херцеговине – http://www.cbbh.gov.ba/

Дирекција за европске интеграције Савјета министара БиХ – http://www.dei.gov.ba/

Дирекција за цивилну авијацију БиХ – http://www.bhdca.gov.ba/

Изборна комисија БиХ – http://www.izbori.ba/

Министарство вањских послова БиХ – http://www.mvp.gov.ba/

Министарство правде БиХ – http://www.mpr.gov.ba/

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ – http://www.mvteo.gov.ba

Предсједништво БиХ – http://www.predsjednistvobih.ba/

Регулаторна агенција за комуникације – http://www.rak.ba/

Уред за ревизију финансијског пословања институција БиХ – http://www.revizija.gov.ba/

Уставни суд БиХ – http://www.ccbh.ba/

Савјет Министара БиХ – http://www.vijeceministara.gov.ba/

Висока судска и тужилачка вијећа БиХ  – http://www.hjpc.ba/

Међународне институције и организације које се баве конкуренцијом                 (Сви садржаји су на енглеском језику)

International Competition Network (ICN) –http://www.internationalcompetitionnetwork.org/

Regional Cooperation Council (RCC) – https://www.rcc.int/home

Sofia Competition Forum

Federal Competition Authority of Austriahttp://www.bwb.gv.at/BWB/English/default.htm

Belgium Competition Councilhttp://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/home_en.htm

Komisija za zaštitu konkurencije SRBIJA – http://www.kzk.org.rs/

Croatian Competition Agency – http://www.aztn.hr/

EFTA Surveillance Authority – http://www.eftasurv.int/

Estonian Competition Board – http://www.konkurentsiamet.ee/eng/

European Union Office of the Director General of Competition –http://ec.europa.eu/dgs/competition/

Finnish Competition Authority – http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/english.cgi

Bundeskartellamt (German Federal Cartel Office) –http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/index.shtml?navid=69

The Competition Authority of Ireland – http://www.tca.ie/

Italian Competition Authority – http://www.agcm.it/eng/index.htm

Competition Council of the Republic of Lithuania –http://www.konkuren.lt/english/index.htm

Netherlands Competition Authority – http://www.nmanet.nl/en/default.asp

Competition Protection Office of the Republic of Slovenia – http://www.gov.si/uvk/

UK Competition Commission – http://www.competition-commission.org.uk

Canadian Competition Bureau – http://www.cb-bc.gc.ca

US Department of Justice AntiTrust Division – http://www.usdoj.gov/atr/

Japan Fair Trade Commission – http://www.jftc.go.jp/

    Info