Dr. sc. Amir Karalić predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine objavio je svoj naučni rad o utjecajima promjena unutar sektora telekomunikacija na politiku konkurencije u Bosni i Hercegovini u Zborniku 7. CUTS-CIRC bienalne konferenciji o konkurenciji, regulaciji i razvoju

Sedma bienalna konferencija održana je od 16. do 17. studenog 2021. s temom – Izgradnja blokova za uključivu i otpornu privredu, a postavljena je u pozadini pandemije COVID-19 i s njom povezane krize. Kriza COVID-19 imala je društveno-ekonomske štetne učinke u cijelom svijetu. Svijet u kojem živimo je globaliziran i liberaliziran, što je rezultiralo pozitivnim gospodarskim napretkom i smanjenjem siromaštva. No, krivac je i za sve veći ekonomski jaz.
Dr. sc. Amir Karalić predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine predstavio je svoj naučni rad o utjecaju promjena u sektoru telekomunikacija na politiku tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini, koji je naknadno objavljen u Zborniku konferencije.