M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu odvjetnice Almine Pilav, Sarajevo