M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog Analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u individualne mobilne mreže, veleprodajna razina, a u svezi sa definiranjem mjerodavnog tržišta i procjenom značajne tržišne snage operatora na mjerodavnom veleprodajnom tržištu

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...