POTPISAN MEMORANDUM O SURADNJI IZMEĐU PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU I KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U SARAJEVU, u prostorijama Sekretarijata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21.09.2021. godine je potpisan Memorandum o suradnji između Pravnog fakulteta u Sarajevu i Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Memorandum podrazumijeva niz mogućih oblika suradnje pogotovo kada je riječ o organizaciji i sudjelovanju na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, razmjeni iskustava iz prava i prakse tržišne konkurencije, organizaciji zajedničkih obrazovnih aktivnosti i mnogih drugih. Memorandum je ispred Pravnog fakulteta potpisala dekanesa prof. dr. Hajrija Sijerčić- Čolić, a ispred Konkurencijskog vijeća BiH mr. Nebojša Popić, član Vijeća.

Obje strane su izrazile veliko zadovoljstvo zbog potpisanog Memoranduma, ali i nadu da će isti naći svoju primjenu kroz realizaciju aktivnosti predviđenih tekstom Memoranduma.