PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 41. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je  4. rujna 2012. godine, održana 41. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je, između ostaloga, usvojeno slijedeće:

- Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu maloprodaje naftnih derivata u Republici Srpskoj stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta NIS PETROL d.o.o. kupovinom benzinske crpke „BC Bijeljina“, Bijeljina, benzinske crpke „BC Janja“ Bijeljina, benzinske crpke „BC Foča“ Foča, benzinske crpke „BC Rogatica“, Rogatica i uzimanjem u zakup benzinske crpke „BC Popovi“ Bijeljina i crpke „BC Trnjaci“ Bijeljina od gospodarskog društva „Oktan promet“ iz Bijeljine. Analizom mjerodavnih podatka Konkurencijsko vijeće je, u smislu članka 17. Zakona o konkurenciji, ocijenilo da provođenjem namjeravane koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja prevladavajuće pozicije učesnika koncentracije.

- Rješenje kojim se utvrđuje da su gospodarski subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Apatin, Republika Srbija i gospodarski subjekt Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o. Doboj u odredbama članka 2. stavak 1. Aneks 1 ,odredbom članka 5. i odredbom članka 2. Aneksa 2 kupoprodajnih ugovora za 2008, 2009, 2010, zaključenih dana 24.12.2007. godine pod brojem 008 BiH-71/2008, dana 18.12.2008. godine pod brojem 06-71/2009, dana 26.1.2010. godine pod brojem 02-71/2010 i dana 15.2.2011. godine pod brojem 02-71/2011 su, ograničavali konkurenciju izravno ili neizravno utvrđivanjem kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovinskih uvjeta i primjenom različitih uvjeta za istovjetne transakcije s drugim gospodarskim subjektima, dovodeći iste u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, te isti predstavljaju zabranjeni sporazum iz članka 4. Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je i da gospodarski subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o. nije zlouporabio prevladavajući položaj na tržištu distribucije i prodaje piva distributerima na teritorijiu Bosne i Hercegovine jer se isti ne nalazi u prevladavajućoj poziciji.

Ovim Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu Apatinska pivara  d.o.o. u iznosu 265.000,00 KM i gospodarskom subjektu Dejan komerc d.o.o. u iznosu od 1.000,00 KM radi kršenja članka 48. stavak 1) točka a) Zakona o konkurenciji.

- Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i gospodarskog subjekta ELTA-KABEL d.o.o. Doboj radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

- Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i gospodarskog subjekta TV Kabel d.o.o. Višegrad radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji

- Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Kaldera Company d.o.o. Laktaši, Bosna i Hercegovina, o obvezi podnošenja koncentracije.

 

                                                                                                  Predsjednik Konkurencijskog vijeća                                                                                                                                    G. Ibrica Lakišić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...