PRIOPĆENJE u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

PRIOPĆENJE

u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa podnesena od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti (članak 43, stavak 5, točka c Zakona o konkurenciji), radi neispunjenja uvjeta za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti.
Inicijativa se odnosila na postupak koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, radi stjecanja kontrole nad gospodarskim subjektom Telrad Net d.o.o. Bijeljina, koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine