PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 102. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

U Sarajevu, dana 18.12.2014. godine, održana je 102. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „VRBASKA KABLOVSKA TELEVIZIJA NETWORK“ d.o.o. Bugojno, u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja u postupku broj: 06-26-2-012-5-II/14 od 25.9.2014 . godine, koji se vodi između gospodarskog subjekta “Telemach” d.o.o. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja kršenja članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja u postupku broj: 05-26-2-013-5-II/13 od 25.9.2014., u postupku koji se vodi između gospodarskog subjekta “Telemach” d.o.o. Sarajevo i “HD Win” d.o.o. Beograd, Srbija, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta Fabrika mineralne vode i bezalkoholnih pića “Vitinka” a.d., Kozluk, u svezi postojanja obveze podnošenja prijave koncentracije.

 

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...