PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 113. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.11.2015. godine, održana je 113.(stotinutrinaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojen Program rada Konkurencijskog vijeća za 2016. godinu, kojim su definirane planirane aktivnosti u radu Konkurencijskog vijeća za narednu godinu.

Konkurencijsko vijeće