PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 117. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 25.01.2016. godine, održana je 117. (stotinusedamnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijenZahtjev za preispitivanje Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: 05-26-2-037- 49-II/14 od 22. prosinca 2015. godine, kao neutemeljen.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za odgađanje izvršenja pobijenog konačnog Rješenja Konkurencijskog vijeća, 05-26-2-037-49-II/14 od 22. prosinca 2015. godine, podnesen od strane gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo kao neutemeljen.

Konkurencijsko vijeće