PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 14. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 30.11.2017. godine, održana je 14. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta CONTROL – H d.o.o. Mostar, podnesen protiv gospodarskog subjekta HERKON d.o.o. Mostar, Federalne uprave za inspekcijske poslove, i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Rješenjem je također odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta CONTROL – H d.o.o Mostar za donošenjem Zaključka o ispravci Zaključka o pokretanju postupka, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pojedinačno izuzeće sporazuma, podnesenog od strane gospodarskog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka, u smislu članka 5. stavak (1) Zakona o konkurenciji kao neutemeljen.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „AS HOLDING“ d.o.o. Jelah, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak, po Zahtjevu za pokretanje postupka od strane gospodarskog subjekta Ekopak – Društvo za postupanjem ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju amabalažom i amabalažnim otpadom, u smislu članka 4. stavak (1) pod b), d) i e) Zakona o konkurenciji, kojim se obustavlja postupak.

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv Grada Zenice radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji. Također, pokreće se postupak po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke b) i d) Zаkоnа о konkurenciji. Također, pokreće se postupak po službenoj dužnosti protiv Vlade Županije Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i e) Zаkоnа о konkurenciji.

Zaključak o produljenju roka kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka b) i d) Zakona o konkurenciji, a koji je pokrenut po Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta „BABIĆ“ d.o.o. i gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d.

Zaključak o vještačenju kojim se određuje sudski vještak za izvođenje dokaza putem financijskog vještačenja.

Na 14. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH su također usvojeni sljedeći interni akti:

- Srednjoročni plan rada Konkurencijskog vijeća BiH od 01.01.2018. godine do 31.12.2020. godine;
- Zbirno izvješće o realizaciji Plana kontrolnih aktivnosti za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine;
- Program rada Konkurencijskog vijeća BiH za 2018. godinu.

 

Predsjednik

Ivo Jerkić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...