PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 140. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 21.02.2017. godine, održana je 140. (stotinučetrdeseta sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika „Atrijum”, Ilidža, Sarajevo, protiv Županije Sarajevo, Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Izvješće o aktivnostima i stanju u oblastima djelokruga Konkurencijskog vijeća BiH za potrebe izrade Izvješća o radu Vijeće ministara BiH za 2016. godinu.

 

Konkurencijsko vijeće