PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 67. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 17.03.2020. godine, održana je 67. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Postupanje KVBiH u svezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje uposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid – 19.

 

Konkurencijsko vijeće BiH