R J E Š E NJ E po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane Okvirnog ugovora o isporuci, podnesenog od strane gospodarskih subjekata ”Zeochem” AG, Uetikon am See, Švicarska i ”Alumina” d.o.o. Zvornik, BiH

Download (PDF, 328KB)