R J E Š E NJ E Produljuje se rok za postupanja po točki 2. Rješenja broj: 04-26-3-019-88-II/16 od 12.03.2021. godine Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo do 30.09.2021. godine, koji je dužan u ostavljenom roku dostavi dokaz o izvršenju istog.

Download (PDF, 189KB)