SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 43. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je, 04. listopada 2012. godine, održana 43. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je, između ostalog, usvojeno slijedeće:

 - Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Udruge predstavnika međunarodnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim je utvrđeno da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, točkom VIII posebnim kriterijima Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene skrbi u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine sprječava, ograničava i narušava tržišno natjecanje na tržištu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontroliranjem tržišta što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji  te su kao takve, ex lege, ništave.

Utvrđeno je da se točkom VIII Odluke o posebnim kriterijima, u  kojim se navodi da se ,,na pozitivnu listu lijekova kantona mogu uvrstiti maksimalno 5 (pet) zaštićenih naziva lijeka u okviru istog generičnog naziva, oblika, jačine i pakovanja, uključujući u ovo obvezno i lijekove domaće farmaceutske industrije,“ sprječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija na tržištu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja kantona u Federaciji BiH, i to ograničavanjem i kontrolom tržišta, što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji. U postupku analize i procjene dostavljenih dokaza od stranaka u postupku, Konkurencijsko vijeće je također utvrdilo, između ostalog, da Vlada Federacije BiH nije dostavila Odluku o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene skrbi u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine Konkurencijskom vijeću na mišljenje prije njenog usvajanja, a koja sadrži sporne odredbe u kontekstu Zakona o konkurenciji BiH.

Predmetnim Rješenjem je naloženo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja, uskladi odredbe sporne Odluke sa Zakonom o konkurenciji na način da nema ograničenja broja i porijekla zaštićenih naziva lijekova na pozitivnoj listi kantona, o čemu će u ostavljenom vremenskom roku dostaviti dokaze Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine.

Ovim Rješenjem je izrečena novčana kazna Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u visini 80.000,00 KM u smislu članka 48. stavak (1) Zakona o konkurenciji zbog zaključivanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

- Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pokretanje postupka Udruženja proizvođača energije iz obnovljivih resursa „APEOR“, Sarajevo, protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma prema članku 4. Zakona o konkurenciji kao neosnovan.

U okviru dostavljenog Zahtjeva, Udruženje „APEOR“, između ostalog, navodi da Vlada Federacije putem odredbi iz Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Kriterija za korištenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz OEIK u 2012. godini favorizira izgradnju novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kroz povećanje cijena, odnosno davanje financijskih poticaja, te da su na taj način stavljeni u nepovoljan konkurencijski položaj primjenom različitih uvjeta za identične transkacije gospodarski subjekti koji su ranije izgradili takva postrojenja uz znatno veće troškove zbog različitih tržišnih okolnosti, a bez financijske podrške Vlade Federacije BiH.

U toku postupka Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da odredbom stavka (5) odnosno (6) članka 15. predmetne Uredbe nije prekršen članak 4. stavak (1) točka d) Zakona, u smislu primjena različitih uvjeta za identične transakcije sa drugim gospodarskim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, jer ista omogućava da proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora dobivaju fiksnu (garantiranu) cijenu, kao i obvezom otkupa električne energije, tokom određenog niza godina, što osigurava jednak položaj svim gospodarskim subjektima (kvalificiranim proizvođačima) električne energije iz obnovljivih izvora u periodu od 12 godina.

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da odredbom stavak (6) članak 15. predmetne Uredbe nije prekršen članak 4. stavak (1) točka e) Zakona, a kojom se druga strana uslovljava da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nisu u vezi sa predmetom Sporazuma jer iz iste nije vidljiv nikakav dodatni uvjet niti obveza za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora koji ne bi bili u skladu sa trgovinskom praksom. Naprotiv, ispunjenjem ciljeva predmetne Uredbe osiguravaju se određene pogodnosti za gospodarske subjekte sa relevantnog tržišta kao što je zagarantirani otkup električne energije.

- Mišljenje na Nacrt Zakona o taksi prijevozu, a po Zahtjevu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće je u predmetnom Mišljenju iznijelo stav da nije zadovoljen princip pristupa mjerodavnom tržištu svim učesnicima pod jednakim uvjetima te da se podržava postojeće stanje na mjerodavnom tržištu koje je već ocijenjeno kao tržište na kom se sprječava ili ograničava konkurencija u oblasti pružanja taksi usluga na području Kantona Sarajevo.                                                                  

                                                                        Predsjednica Konkurencijskog vijeća

                                                                                    gđa Gordana Živković

               

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...