SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 46. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je 06.11.2012. godine održana 46. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

 – Rješenje kojim se utvrđuje da su gospodarski subjekti UniCredit Bank d.d., Mostar, Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo, i Tenfore d.o.o. Banja Luka, zloporabili vladajući položaj na tržištu zastupanja u pružanju usluga međunardonog transfera novca između fizičkih osoba bez otvaranja bankarskog računa u Bosni i Hercegovini ugovaranjem restriktivnih odredbi u ugovorima o zastupništvu zaključenim sa gospodarskim subjektom Western Union Network (France) SAS, Paris, Cedex, Republika Francuska čije su odredbe ekskluzivnosti ograničile navedeno tržište na štetu potrošača, u smislu članka 10. stavak (2)  točke b) Zakona o konkurenciji.

 U toku postupka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su naprijed navedeni gospodarski  subjekti ugovarali dugoročno važenje restriktivnih odredbi u ugovorima zaključenim sa gospodarskim subjektom Western Union kojima se određivalo da zastupnik neće vršiti uslugu prenosa novca za drugoga, što je kroz takva djelovanja navedenih gospodarskih subjekata imalo za cilj i posljedicu isključivanje konkurenata sa tržišta, odnosno „zatvaranje“  tržišta potencijalnim konkurentima čime se svakako ograničavala, te narušavala učinkovita tržišna konkurencija.

 Predmetnim Rješenjem je naloženo gospodarskom subjektu Tenfore d.o.o. Banja Luka, da u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka ovog Rješenja uskladi odredbe točke 7. i točke C. Dodatka 1. Priloga D. važećeg osnovnog Ugovora o međunarodnom zastupanju zaključenog s gospodarskim subjektom Western Union Network (France) SAS, Paris, sa Zakonom o konkurenciji u smislu točke 1 Rješenja.

 Također, Rješenjem je, u smislu članka 48. stavak (1) Zakona o konkurenciji,  izrečena novčana kazna slijedećim gospodarskim subjektima:

 – UniCredit Bank d.d., zbog kršenja članka 10. stavak (2) točke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 690.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji;

 – Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina zbog kršenja članka 10. stavak (2) točke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 1.300.000,00 KM,  u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji;

 – Turkish Ziraat Bank Bosnia  d.d. Sarajevo, zbog kršenja članka 10. stavak (2) točke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 200.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 – Tenfore d.o.o. Banja Luka,  zbog kršenja članka 10. stavak (2) točke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 60.000,00KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

  Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d Trebinje o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije u vezi sa Memorandumom o razumijevanju za Projekat izgradnje Hidroelektrane Dubrovnik druga faza koji namjeravaju zaključiti Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) i Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb (HEP).

Zaključak kojim se odbija Zahtjev, podnesen od gospodarskog subjekta Apatinska pivara Apatin d.o.o. Apatin, Republika Srbija, za preispitivanje Rješenja Konkurencijskog vijeća br. 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine kao neosnovan.  

Zaključak o pokretanju postupka radi utvrđivanja pojedinačnog izuzeća od zabrane Odluke udruženja Kozmodet da razvija i sprovodi PREP-P-WB Projekat na teritoriji BiH, a po Zahtjevu gospodarskog subjekta Udruženje Kozmodet – Udruženje proizvođača i uvoznika deterđenata i kozmetičkih proizvoda, Beograd-Zemun, Republika Srbija.

 Zaključak o zahtjevu za pokretanje postupka protiv Vlade Kantona Sarajevo podnesenog od strane gospodarskih subjekata „Teloptic“ d.o.o. Sarajevo i „MilkoS“ d.d. Sarajevo.

 

gđa Gordana Živković

Predsjednica Konkurencijskog vijeća