SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 132. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 15.09.2016. godine, održana je 132. (stotinutridesetdruga) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se smatra da gospodarski subjekti „Radio – televizija Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizija Republike Srpske“ i „Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine“, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuju vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) točke a), c) i d) istog Zakona.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku za pokretanje postupka pokrenut po Zahtjevu gospodarskog subjekta Bosmekni Trans d.o.o. Zenica radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b), c) i d) i članka 10. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije fizičkih osoba Raifa Čolića i Ekrema Hanića, kojom se utemeljuje gospodarski subjekat „AREX GROUP“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH, radi nepostojanja koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad radi nepostojanja obveze prijave koncentracije.

Zaključak za pokretanje postupka pо Zahtjevu gospodarskih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo, i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak za pokretanje postupaka pо Zahtjevu gospodarskog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Bihać radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točke b) i c) i postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Swisslion Group d.o.o. Novi Sad, Srbija, za davanje mišljenja Konkurencijskog vijeća BiH o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja gospodarskog subjekta Ekopak d.o.o. Sarajevo o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije, u smislu Zakona o konkurenciji, podnesen putem odvjetnika Samira Čengića iz Sarajeva.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja gospodarskog subjekta Oracle BH d.o.o., Sarajevo, a u vezi zaštite tržišne konkurencije u IT sektoru na tržištu Bosne i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće