SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 17. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.01.2018. godine, održana je 17. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje o povratu novčane kazne i troškova postupka kojim je odobren povrat novčanih sredstava Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 21.000,00 KM uplaćenih na ime novčane kazne i troškova postupka uplaćene gospodarskom subjektu Ekopak u iznosu od 1.631,80 KM po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: 06-26-3- 007-36 -II/16 od 14.07.2016. godine.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga osiguranja imovine i tržištu pružanja usluga životnog osiguranja na teritoriju Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grouppe, Beč, kupovinom 100% dionica gospodarskog subjekta Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo, u smislu članka 12. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbijen Zahtjev za vještačenjem u postupku pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Messer Belgium N.V, Zvijndreht, Kraljevina Belgija, radi nepostojanaja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zaključku za pokretanje postupka broj: 06-26-3-007-7- II/16 dana 07.04.2016. godine, a koji je donesen po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Ekopak d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, zbog povlačenja zahtjeva za pokretanje postupka.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, broj: UP-01-26- 2-018-8/17 od 11.10.2017. godine, pokrenutom od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) točke a), b), c), e) i g) Odluke o definiranju kategorije vladajućeg položaja.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje o obvezi podnošenja prijave koncentracije broj: 01-26-7-026-1/17 od dana 15.12.2017. godine.
Predsjednik
Ivo Jerkić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...