SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 18. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.02.2018. godine, održana je 18. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, koji je podnesen protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje gotovih doziranih farmaceutskih proizvoda klase ATC 3 u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Sjedinjene Američke Države, nad gospodarskim subjektom Kirin-Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Sjedinjene Američke Države.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо zahtjevu gospodarskog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo, podnesenom dana 04.01.2018. godine protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja povrede iz članka 10. stavak (2) točka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o provođenju vještačenja kojim se za izvođenje dokaza financijskim vještačenjem određuje stalni sudski vještak ekonomske struke, Ivan Bilać, iz Travnika, u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta Udruge korisnika kredita „Švicarac“, Bugojno putem odvjetnika Kerima Karabdića iz Sarajeva protiv protiv gospodarskih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma, iz članka 4. stavak (1) točke a), b), c), d) i e) i utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, iz članka 10. stavak (2) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Predsjednik
Ivo Jerkić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...