SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 32. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.07.2018. godine, održana je 32. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu lijekova koji se izdaju bez liejčničkog recepta na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati raskidom partnerstva u pogledu PGT Healthcare LLP, Sjedinjene Američke Države, koje su utemeljene od strane Teva Pharmaceutical Industries Limited, Izrael i Procter & Gamble Company, Sjedinjene Američke Države.
Rješenje kojim je odbijen zahtjev za donošenje privremene mjere gospodarskog subjekta Europronet Bosnia d.o.o Sarajevo, kao neosnovan, u postupku pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta Europronet Bosnia d.o.o Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, sukladno kojem predmetni nacrt nije usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SANASA“, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.
Zaključak o ispravci Rješenje broj: UP – 01-26-2-025-43/17 od 07. lipnja 2017. godine.
Predsjednica
Adisa Begić