SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 34. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.08.2018. godine, održana je 34. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu usluga tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja nastaje stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Republika Hrvatska nad gospodarskim subjektom Testing centar d.o.o., ul. Mostar, kupovinom većinskog udjela.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu plafonskih rješenja, koja će nastati sjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta Knauf International GmbH, Iphofen, Njemačka, nad dijelom poslovanja gospodarskog subjekta Armstrong World Industries, Lancaster, Pensilvanija, SAD, u EMEA-i i Pacifičkoj regiji.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Croatia osiguranje d.d. Zagreb, nad gospodarskim subjektom Central osiguranje d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog dioničkog udjela.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na mjerodavnom tržištu proizvodnje i veleprodaje kamena, kreča, betona i kamena eruptivca na području cijele Bosne i Hercegovine, kojom gospodarski subjekt „BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla, stječe većinsko vlasništvo u gospodarskom subjektu “Ingram” d.d. Srebrenik, kupovinom dionica.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskih subjekata Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Minhen, Savezna Republika Njemačka i Daimler AG, Študgart, Savezna Republika Njemačka, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta United Media S.à.r.l., Luksemburg, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, a po Zahtjevu gospodarskog subjekta Bill Colour Metal d.o.o., Banja Luka, podnesen putem Odvjetničke firme “Sajić” o.d., Banja Luka, protiv gospodarskog subjekta Tesla d.d. preduzeće za proizvodnju akumulatora olovnih legura, opreme i trgovinu, Brčko, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2. točka a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta Europronet Bosnia d.o.o. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta MHS d.o.o. Sarajevo, zastupan po odvjetniku Erminu Gačanoviću, za davanje mišljenja u vezi prava obavljanja usluga tzv. hibridne pošte od strane pravnih osoba koje nisu javni poštanski operateri (poštanski operateri u većinskom vlasništvu države), a sa aspekta zaštite konkurencije.

 

 

Predsjednica
Adisa Begić