SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 37. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.09.2018. godine, održana je 37. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na mjerodavnom tržištu prodaje mineralnog gnojiva na području cijele Bosne i Hercegovine, kojom gospodarski subjekti INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, Republika Hrvatska i “Prvo Plinarsko Društvo” d.o.o. Vukovar, Republika Hrvatska kupovinom dionica stječu većinski dionički dio u temeljnom kapitalu “Petrokemija” d.d. Vukovar, Republika Hrvatska.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zaključku o pokretanju postupka, a po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Pobjeda Technology d.d. Goražde protiv gospodarskog subjekta Igman d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji, zbog odustajanja stranke.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta “Sport Vision” d.o.o. Bijeljina, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa BiH u vezi sa Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama kojim se predmetni Nacrt smatra usaglašenim sa Zakonom o konkurenciji.

 

Predsjednica
Adisa Begić