SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 4. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 07.06.2017. godine, održana je 4. (četvrta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, Graz, Republika Austrija, kupovinom više od 95% dionica Dioničkog društva za osiguranje „VGT“ Visoko, Bosna i Hercegovina.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev podnesen od strane Udruge predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH, podnesen protiv Vlade Županije Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Rješenjem se također odbija prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane Udruge predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH podnesen protiv Vlade Županije Sarajevo, kao neutemeljen.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Kim Tec Eko“ d.o.o. Vitez, podnesen protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Predmetnim Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu „Kim Tec Eko“ d.o.o. Vitez, u iznosu od 1.000,00 KM, u smislu članka 49. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo podnesen putem odvjetnika Nihada Sijerčića iz Sarajeva protiv gospodarskog subjekta „BABIĆ“ d.o.o., Jablanica i gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d., Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji između gospodarskog subjekta British American Tobacco Investments i gospodarskog subjekta Fabrika Duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.

Zaključak kojim je pokenut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta CONTROL – H d.o.o. Mostar, protiv gospodarskog subjekta HERKON d.o.o. Mostar, Uprave za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, iz članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave BiH, kojim se traži ocjena da li je tržište proizvodnje i isporuke toplotne energije na teritoriju Grada Banja Luka otvoreno za konkurenciju.
Konkurencijsko vijeće