SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 41. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 05.12.2018. godine, održana je 41. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta “Bosmekni Trans” d.o.o. Zenica podnesen protiv Grada Zenica radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b), c) i d) Zakona o konkurenciji kao neutemeljen.

Predmetnim Rješenjem je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta “Bosmekni Trans” d.o.o. Zenica podnesen protiv Grada Zenica radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. Zakona o konkurenciji kao neutemeljen.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta Novartis BA d.o.o. Sarajevo podnesen protiv Federalnog ministarstva zdravstva radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji kao neutemeljen.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na veliko metalima i metalnim rudama na području Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta “MILCO” d.o.o. Laktaši nad gospodarskim subjektom “21. Maj” d.o.o. Banja Luka.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, a po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma gospodarskog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka koji se odnosi na Listu uvjeta zaključenu između gospodarskih subjekata “Bavaria” N.V. Netherlands, kao prodavca i gospodarskih subjekata Molson Coors d.o.o. Banja Luka, “Zagrebačka pivovara” d.o.o. Zagreb, “Apatinska pivara Apatin” d.o.o. Apatin i “Trebjesa” d.o.o. Nikšić kao kupaca u smislu članka 5. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja privatnih poštanskih operatera Sarajevo protiv gospodarskih subjekata JP “BH Pošta” d.o.o., Preduzeća za poštasnki saobraćaj a.d. – “Pošte Srpske” a.d. i JP “Hrvatska pošta” d.o.o. radi utvđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i d) i utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 9. točke a., b., c., g. Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja i utvrđivanja postojanja zabranjene koncentracije u smislu članka 13. u vezi sa člankom 12. stavak 1) točka c) Zakona o konkurenciji.

Na 41. sjednici Konkurencijskog vijeća su također usvojeni:

–          Program rada Konkurencijskog vijeća BiH za 2019. godinu; i

–          Srednjoročni plan rada Konkurencijskog vijeća za period 2019-2021.

 

 

Predsjednica

 

 Adisa Begić