SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 45. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.01.2019. godine, održana je 45. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu maloprodaje farmaceutskih proizvoda u Republici Srpskoj koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina nad gospodarskim subjektom ZU Apoteka Expera Pharmacy, Bijeljina.
Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d., Banja Luka, zbog odustajanja stranke.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta INA-CRNA GORA d.o.o. poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge Podgorica, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 

 

Predsjednica

Adisa Begić