SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 50. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 03.04.2019. godine, održana je 50. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Mišljenje po Zahtjevu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o aspektu konkurencije koji se odnosi na postupanje Konkurencijskog vijeća u vezi sa izdavanjem odobrenja pojedinim telekomunikacijskim operaterima u BiH koji su u prethodnom razdoblju izvršili kupovinu više telekomunikacijskih privrednih subjekata u BiH.
Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Autoprevoz-bus d.o.o. Mostar za davanje mišljenja i preporuke u svezi navoda da Zakon o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombinovanog saobraćaja svojim odredbama u članku 11., članku 12. i članku 13. omogućava Javnom poduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine vladajući položaj, odnosno da spomenuti zakon nije usklađen sa Zakonom o konkurenciji.
Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi namjere koncentracije podnesenoj od strane gospodarskog subjekta Mtel a.d. zbog odustajanja stranke.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od gospodarskog subjekta Ekoteh d.o.o. Mostar protiv Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točke b) Zakona o konkurenciji.

 

Predsjednica

Adisa Begić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...