SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 53. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.5.2019. godine, održana je 53. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Coca-Cola Hellenic Bottling Company – Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd nad gospodarskim subjektom Bambi a.d. Požarevac, kupovinom većinskog paketa dionica.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta BIMAL Invest d.o.o. Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbija se Zahtjev gospodarskih subjekata Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološka ordinacija Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“, podnesen protiv protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo, i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se odbija Prijava za oslobađanje odnosno ublažavanje novčane kazne u postupku po Prijavi zaprimljenoj od strane Grada Doboja za oslobađanje odnosno ublažavanje novčane kazne po konačnom Rješenju Konkurencijskog vijeća.

Mišljenje po Zahtjevu gopdarskog subjekta Maxima IST d.o.o. Mostar u vezi zaštite tržišne konkurencije i ravnopravnog položaja na tržištu proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica

Adisa Begić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...