SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 54. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 3.6.2019. godine, održana je 54. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruge privatnih poštanskih operatera protiv gospodarskih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o., Poduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d., i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak 1. točka a) i d), kao neutemeljen.

Rješenjem je odbijen Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruge privatnih poštanskih operatera protiv gospodarskih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o., Poduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d., i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak 2. točka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i povrede članka 9. stavak 1. točke a), b), c), i g) Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja, kao neutemeljen.

Usvojenim Rješenjem je također odbijen Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruge privatnih poštanskih operatera protiv gospodarskih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o., Poduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d., i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zabranjene koncentracije u smislu članka 13., u vezi sa člankom 12. stavak 1. točka c) Zakona o konkurenciji, kao netemeljen.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za trgovinu i turizam Republike Srpske, u vezi sa usklađenšću Nacrta Zakona o trgovini Republike Srpske sa Zakonom o konkurenciji. Prema usvojenom Mišljenju Konkurencijskog vijeća, Nacrt Zakona o trgovini RS je usklađen sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH