SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 55. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 11.07.2019. godine, održana je 55. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole putem povezanih gospodarskih subjekata Vitinka a.d. Zvornik i Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, nad gospdoarskim subjektom Vitaminka a.d. Banja Luka kupovinom većine dionica vlasničkog kapitala u smislu članka 12. stavak (1) točka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta Ekoteh d.o.o. Mostar protiv Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo za dodjelu statusa stranke u postupku po Prijavi koncentracije gospdoarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka i gospodarskog subjekta „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj kao neutemeljen.
Mišljenje po Zahtjevu veterinarskih ambulanti „Mim Coop“ d.o.o. – Banja Luka, „Bl vet“ – Banja Luka, „Vet Medik” – Banja Luka, „Vet Health“ – Banja Luka, „Loko vet“ – Banja Luka, „TRGOVET“ – d.o.o. Gradiška, Veterinarska ambulanta sa apotekom Stojčić – Prnjavor, „Big-vet“ d.o.o. Prnjavor, „VET COOP“ – Čelinac, „VET COOP 2“ – Kneževo, vezano za nelojalnu konkurenciju prilikom obavljanja djelatnosti iz domena veterinarske medicine, kao i borbu za svoja prava pred Veterinarskom komorom Republike Srpske.

 

Konkurencijsko vijeće BiH