SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 56. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.7.2019. godine, održana je 56. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena uvjetno dopuštenom koncentracija na tržištu maloprodaje fiksne telefonije, mobilne telefonije, tržištu pružanja usluga Interneta, te na tržištu distribucije radio i TV programa, na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka nad gospodarskim subjektom „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, kupovinom većinskog udjela u gospdoarskom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj.

Zaključak o vještačenju kojim se određuje da će Kornelija Nikolić, stalni sudski vještak ekonomske struke izvesti dokaz financijskim vještačenjem u postupku pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta Ekoteh d.o.o. Mostar protiv Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u smislu članka 10. stavak (2) točka b) Zakona.
Konkurencijsko vijeće BiH