Z A K LJ U Č A K o obustavljanju postupka po Zahtjevu o pokretanju postupka gospodarskog subjekta OBN d.d., protiv gospodarskih subjekata „Radio – televizije Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizije Republike Srpske“, i „Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine“.

Download (PDF, 691KB)