M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Advokatske kancelarije Karanović & Nikolić o obavezi obavještenja o novom kontrolnom članu ili akcionaru privrednog društva

Download (PDF, 124KB)