M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Agencije za javne nabave, Filijala Banja Luka za utvrđivanje konkurentnosti tržišta u oblasti prometa za autobusne i minibusne linije u Kantonu/Županiji Sarajevo

Download (PDF, 238KB)