M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine na „Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“

Download (PDF, 173KB)