M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Državne regulatorne komisije za električnu energiju na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, rad nezavisnog operatera sistema i pomoćne usluge

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...