MIŠLJENJE po Zahtjevu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Prijedlog Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima

Download (PDF, 104KB)