Mišljenje po zahtjevu Javne zdravstvene ustanove „Gradska apoteka“ d.o.o. Gračanica