Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta «Amko komerc» d.o.o. Sarajevo, u vezi obaveze prijave namjere koncentracije