O B A V J E Š T E NJ E o Prijavi koncentracije Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 17.01.2022. godine, zaprimilo Prijavu koncentracije privrednih subjekata Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje, Stepe Stevanovića bb, 89101 Trebinje i Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag, Gesztenye utca 2, 6500 Baja, Republika Mađarska, kojom privredni subjekt Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag, stiče većinski udio u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Solarna fotonaponska elektrana Trebinje 1, Stepe Stepanovića bb, Trebinje.

Download (PDF, 99KB)

O B A V J E Š T E NJ E o Prijavi koncentracije “Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje” i “Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag”, Gesztenye utca 2, 6500 Baja, Republika Mađarska, kojom privredni subjekt Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag, stiče većinski udio u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Solarna fotonaponska elektrana Trebinje 1, Stepe Stepanovića bb.

Download (PDF, 99KB)

O B A V J E Š T E NJ E o Prijavi koncentracije Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 17.01.2022. godine, zaprimilo Prijavu koncentracije privrednih subjekata Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje, Stepe Stevanovića bb, 89101 Trebinje i Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag, Gesztenye utca 2, 6500 Baja, Republika Mađarska, kojom privredni subjekt Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag, stiče većinski udio u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Solarna fotonaponska elektrana Trebinje 1, Stepe Stepanovića bb, Trebinje.

Download (PDF, 99KB)