POSEBNE ZABILJEŠKE UZ BILANS STANJA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH ZA PERIOD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE