R J E Š E NJ E Odbija se Zahtjev International Advertising Association-Chapter za Bosnu i Hercegovinu protiv TV OBN, radi narušavanja slobodne tržišne konkurencije zakljucivanjem sporazuma u kojima primjenjuje razlicite uslove za istovjetne transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeci ih u neravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju, kao neosnovan.

Download (PDF, 136KB)