R J E Š E NJ E Prijava namjere koncentracije između privrednih subjekata Konzorcijum «Delta Real Estate – Zekstra Grupa-Zekstra» Beograd i trgovinsko akcionarskog društva Robna kuća «Boska» Banja Luka

Download (PDF, 66KB)