R J E Š E NJ E po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja korisnka kredita „Švicarac“ Bugojno protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank a.d Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za bankarstvo Republike Srpske

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...