Rješenje po zajedničkoj Prijavi koncentracije privrednih subjekata BH Telecom, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Comtrade d.o.o. Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo i QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo koja se odnosi na osnivanje novog privrednog subjekta ESP BH društvo sa ograničenom odgovornošću za informacijske i druge usluge

Download (PDF, 281KB)