S A O P Ć E N J E u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

S A O P Ć E N J E

u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa podnesena od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti (član 43, stav 5, tačka c Zakona o konkurenciji), radi neispunjenja uslova za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti.
Inicijativa se odnosila na postupak koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, radi sticanja kontrole nad privrednim subjektom Telrad Net d.o.o. Bijeljina, koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine