SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 41. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je  4. septembra 2012. godine, održana 41. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je, između ostalog, usvojeno slijedeće:

- Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu maloprodaje naftnih derivata u Republici Srpskoj sticanjem kontrole privrednog subjekta NIS PETROL d.o.o. kupovinom benzinske pumpe „BS Bijeljina“, Bijeljina, benzinske pumpe „BS Janja“ Bijeljina, benzinske pumpe „BS Foča“ Foča, benzinske pumpe „BS Rogatica“, Rogatica i uzimanjem u zakup benzinske pumpe „BS Popovi“ Bijeljina i pumpe „BS Trnjaci“ Bijeljina od privrednog društva „Oktan promet“ iz Bijeljine. Analizom relevantnih podatka Konkurencijsko vijeće je, u smislu člana 17. Zakona o konkurenciji, ocijenilo da provođenjem namjeravane koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije.

- Rješenje kojim se utvrđuje da su privredni subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Apatin, Republika Srbija i privredni subjekt Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o. Doboj u odredbama člana 2. stav 1. Aneks 1. ,odredbom člana 5. i odredbom člana 2.. Aneksa 2. kupoprodajnih ugovora za 2008, 2009, 2010, zaključenih dana 24.12.2007. godine pod brojem 008 BiH-71/2008, dana 18.12.2008. godine pod brojem 06-71/2009, dana 26.1.2010. godine pod brojem 02-71/2010 i dana 15.2.2011. godine pod brojem 02-71/2011, ograničavali konkurenciju direktno ili indirektno utvrđivanjem kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovinskih uslova i primjenom različitih uslova za istovjetne transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći iste u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, te isti predstavljaju zabranjeni sporazum iz člana 4. Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je i da privredni subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o. nije zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije i prodaje piva distributerima na teritoriji Bosne i Hercegovine jer se isti ne nalazi u dominantnoj poziciji.

Ovim Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjetu Apatinska pivara  d.o.o. u iznosu 265.000,00 KM i privrednom subjektu Dejan komerc d.o.o. u iznosu od 1.000,00 KM radi kršenja člana 48. stav 1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

- Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i privrednog subjekta ELTA-KABEL d.o.o. Doboj radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

- Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i privrednog subjekta TV Kabel d.o.o. Višegrad radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji

- Mišljenje po Zahtjevu privredenog subjekta Kaldera Company d.o.o. Laktaši, Bosna i Hercegovina, o obavezi podnošenja koncentracije.

 

                                                                                                 Predsjednik Konkurencijskog vijeća 

            G. Ibrica Lakišić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...