SAOPĆENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Dana 28.07.2022. godine na 54. sjednici Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine usvojeno je Rješenje o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH kojim se Nebojša Popić imenuje za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine počev od 01.06.2022. godine.


Konkurencijsko vijeće BiH