SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 12. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 25.10.2017. godine, održana je 12. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Mišljenje, po Zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, prema kojem je Nacrt Zakona o poštanskim uslugama Bosne i Hercegovine usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Predsjednik

Ivo Jerkić