SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 140. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 21.02.2017. godine, održana je 140. (stotinučetrdeseta sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika „Atrijum”, Ilidža, Sarajevo, protiv Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Izvještaj o aktivnostima i stanju u oblastima djelokruga Konkurencijskog vijeća BiH za potrebe izrade Izvještaja o radu Vijeće ministara BiH za 2016. Godinu.

Konkurencijsko vijeće